SCHOLARSHIPS FOR SWEDISH FREELANCE MEMBERS

För att söka resestipendie, följ denna anvisning från Frilans Riks styrelse:

”I bedömningen av stipendieansökan kommer vi att ta hänsyn till både avståndet, den kollektiva nyttan samt den miljöbelastning din resa bidrar med och vi ber dig därför specificera hur du tänker resa.

Ett tips kan vara att ta tåg istället för flyg, ett annat att att erbjuda tomma platser i en eventuell bil på Skjutsgruppen: http://skjts.se/g/556 

Skriv i vilket fall som helst till oss med din motivation till varför du ska få stipendiet och berätta hur du gör!”

Maila din ansökan, senast den 31/8, till:  info@frilansriks.org
or directly to the organizers:  resestipendie@nordicfreelance2018.com